Voor accountant, ondernemingsraden en werkgevers levert Adviescentrum Pensioenen oplossingen op het gebied van (actuariële) prognose- en kostenberekeningen zoals:

DGA
• Opstellen van actuariële berekeningen fiscaal en commercieel;
• Overdrachtswaarde pensioen;
• Intern en extern eigen beheer berekeningen;
• Berekenen maatwerk premiestaffels voor de DGA;
• Prognose ontwikkeling pensioenlast premie/koopsommethode;
• Berekening ingegaan pensioen.

Collectief
• Prognose berekening dynamisch werknemersbestand;
• Risicoanalyse rente ontwikkeling;• Berekening kosten collectieve regeling;
• Toetsing actuariële gelijkwaardigheid;
• Benchmarking pensioenpremies middeloon, premieregeling;
• Kostenbereking overlijdensrisicopremies.