Sinds kort heef Brand New Day als derde aanbieder na BeFrank en Robeco, een DNB vergunning om als Premie Pensioen Instelling actief te zijn. En dat is goed nieuws. Hoe meer spelers met elkaar concurreren, hoe beter de werkgever en werknemer uiteindelijk af zijn. Wachten nu is op Aegon, de Goudse, Nationale Nederlanden en vele andere initiatieven.

Toch ben ik benieuwd wat het onderscheid tussen de PPI’s gaat worden. Wordt het puur een kostenkwestie of zal de kwaliteit van de administratie, de communicatieportals, of de life cycle en de beleggingen van doorslaggevend belang worden voor de werkgevers en natuurlijk de deelnemers?

Brand New Day heeft de keuze gemaakt om “costleader” te worden. Lage risicopremies, lage administratiekosten en zeer beperkte keuzemogelijkheden. Brand New Day zal ongetwijfeld een groot deel van de pensioenmarkt die nu nog bij de traditionele verzekeraars is ondergebracht gaan overnemen. Aegon is een partij met eveneens lage kosten in de administratie en beleggingen, waarbij je bij BeFrank wat meer maatwerk mogelijkheden hebt.

Is het nu alles goud wat er blinkt? Zeer zeker niet! Uit actuariële vergelijkingsberekeningen van Adviescentrum Pensioenen komt naar voren dat niet ieder PPI  initiatief  “zaligmakend” is. Een op het oog laag risicotarief kan bij een bepaalde bestandsontwikkeling of door het ontbreken van negatieve risicopremies bijzonder ongunstig uitpakken. Zeker als deelnemers ook nog eens waarde gaan overgedragen vanuit de oude regeling.

Daarbij komt nog dat alle PPI’s de regeling baseren op de netto premiestaffels zoals deze in 2009 zijn gepubliceerd. Deze staffels zijn vanaf 2015 verplicht bij iedere premieregeling. De overgang van de oude staffels naar de nieuwe staffels zorgt in veel gevallen voor een verlaging van de opbouw van het ouderdomspensioen voor de deelnemers. Dit dient te worden gecompenseerd via de eigen bijdrage of een uitbreiding van dekking.

Het is dus van belang om hier vooraf goed inzicht in te krijgen via een (actuariële) analyse! Neem hiervoor contact op met Adviescentrum Pensioenen voor een kostenloze eerste analyse !

info@adviescentrumpensioenen.nl

Share
This