Volgens verschillende nieuwsbronnen is de stijging van de inflatie enigszins gestagneerd. Voor de pensioenrechten een goede ontwikkeling. Immers, inflatie zorgt voor een enorme uitholling van de waarde van pensioenen. Omgekeerd geldt hetzelfde; Indien je als werknemer een pensioenrecht hebt met een inflatiecorrectie, is de waarde vele malen hoger dan bij een gelijkblijvend pensioen. Zo kan het pensioen van een 30 jarige worden verdrievoudigd op bijvoorbeeld 90 jarige leeftijd.

In veel pensioenregelingen en de advisering van pensioenregelingen, wordt de kracht van inflatiecorrectie vaak niet meegenomen. Bedrijfstakpensioenfondsen (BPF) kennen vaak een indexatiebeleid, pensioenregelingen via een verzekeraar in mindere mate. Wel is het mogelijk om een apart indexatiedepot in te richten of de indexatie (gedeeltelijk) uit winstdeling te financieren.


Een van de voordelen van een BPF is dus de indexatiekwaliteit, alhoewel deze behoorlijk onder druk staat. Voor veel ondernemingen die kwalitatief een goed pensioen willen realiseren, is vrijwillige aansluiting bij een BPF een oplossing die nauwkeurig bekeken moet worden. Het kan namelijk vele malen interessanter zijn dan kiezen voor een verzekerde regeling. De keuze hangt onder meer af van de marktrente, de rekenrente, het salarishuis, de gemiddelde leeftijd van de deelnemers en de kosten van de pensioenuitvoerder. Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Wij reken het u graag voor!


Share
This