Het pensioenakkoord is er net door en prompt worden we geconfronteerd met een voorgenomen verlaging van de pensioenen bij 125 pensioenfondsen en dit zal ca. 8 miljoen Nederlanders treffen. Is dit nu een tijdelijke situatie ? Een aantal factoren spelen een rol in de dekkingsgraad van pensioenfondsen zoals de demografische ontwikkelingen, de marktrente, de waarderingsmethode en de economische situatie.

Mensen leven steeds langer en dit werd consequent te laag ingeschat. Hierdoor zijn er (te) lage reserves gevormd op basis van de hanteerde pensioenleeftijd van 65 door de huidige generatie pensioengerechtigden. De jongeren moeten dit gaan compenseren, waardoor de generatie solidariteit onder druk komt te staan. Hier tussenin zit een beleggingsbeleid in een compleet veranderde economische omgeving. De verwachte toekomstige aandelenrendementen zijn lager en de rente is historische laag. De lage rente heeft onmiddellijk zijn weerslag op de dekkingsgraad. Bovendien is nu een begin gemaakt met het pensioneren van de babyboom generatie. Het aandeel 65plussers wordt in de bevolkingspiramide steeds groter. Is dit houdbaar?

Ik denk het niet. Het pensioenakkoord zal naar mijn mening binnen afzienbare tijd weer worden herzien. Het systeem “defined benefit” heeft zijn beste tijd gehad, het verzekeren van het “langlevenrisico” zal voor zowel verzekeraars en pensioenfondsen praktisch haast niet meer uitvoerbaar zijn tegen een “betaalbare” premie. Zelfs een flinke rentestijging zal uiteindelijk geen oplossing zijn.

Er zijn een aantal alternatieven. Een premieregeling bijvoorbeeld. Niet de uitkering maar de premie wordt gegarandeerd. Het rendements- rente- en demografische risico komt hierdoor bij de deelnemer te liggen. Een ander alternatief is een Collectief Defined Contribution (CDC) regeling. Hierbij wordt een vaste premie betaald en bijvoorbeeld een voorwaardelijk middelloonregeling toegezegd.

Ook zal er volgens mij op den duur een einde komen aan het aanbieden van een levenslange uitkering. Kortom de risico’s komen voor het grootste deel bij de deelnemer te liggen en de deelnemer zal zelf in privé voor aanvulling moeten gaan zorgen. Wen er maar vast aan!

Share
This