Eind 2010 is het wetsvoorstel Introductie Premiepensioeninstelling (PPI) door de 1e kamer aangenomen. Deze wet maakt het mogelijk dat collectief pensioen niet enkel door pensioenfondsen en verzekeraars wordt aangeboden maar ook door vehikels die zich kwalificeren als PPI. Deze instellingen mogen in Nederland én in Europa collectieve pensioenregelingen gaan aanbieden en (gedeeltelijk) uitvoeren. Door de komst van de PPI wordt de pensioenmarkt een meer concurrerende markt, wat zich zou moeten vertalen in lagere kosten.

Bij aanvang waren de gevestigde (verzekerings) partijen erg terughoudend in het adopteren van de PPI als uitvoerder van pensioenen. Door de verzekeraars werd aangegeven dat de PPI niet goedkoper zal zijn dan een verzekerd collectief pensioen. De aankondiging van de lancering van een PPI’s door prijsvechter “Brand New Day” heeft de verzekeraars wel wakker geschud. Tegenstanders als Aegon hebben in de loop van het jaar ook een PPI initiatief gepresenteerd, ondanks eerdere tegenwerpingen. Delta Lloyd, de Goudse Verzekeringen, maar ook nieuwe toetreders als automatiseerder Ordina kwamen in 2011 met PPI plannen. We verwachten dat uiteindelijk alle verzekeraars met een PPI zullen komen.

Wat is nu het voordeel van een PPI?

Ten eerste heeft de pensioenbranche een buts in het imago gekregen door de (pensioen) woekerpolis. Binnen collectieve pensioenregelingen werden in het verleden erg hoge kosten gerekend. Een PPI van een nieuwe toetreder heeft simpelweg deze erfenis niet.

De pensioenproducten waren niet transparant. Zelfs zeer goede pensioenadviseurs konden de complexe producten nauwelijks doorgronden en ook medewerkers van verzekeraars konden vaak niet uitleggen hoe het product in elkaar stak. Daarbij kwam nog dat de administratiesystemen van veel verzekeraars waren omringd door “workarounds” om het product te kunnen administreren in het sterk verouderde systeem. Niet echt kostenefficiënt dus.

De PPI met een nieuw administratiesysteem heeft deze last niet. De gepresenteerde PPI-producten zitten bovendien een stuk eenvoudiger maar vooral transparant in elkaar. Echter de ene PPI is de andere niet, ook hier ontstaan belangrijke verschillen. Benieuwd of de PPI ook u kosten kan besparen? Neem contact op met Adviescentrum Pensioenen. Wij zijn u graag van dienst!

 

Share
This