Niet enkel de pensioenfondsen hebben te maken met de beheersbaarheid van de pensioenpremies. Indien u een middeloonrregeling bij een verzekeraar heeft ondergebracht heeft u gedurende de looptijd van het contract, zekerheid over het tarief. Echter, indien u in de toekomst de regeling wil verlengen onder dezelfde voorwaarden, komt u waarschijnlijk voor een onaangename verassing te staan. De kosten zullen flink stijgen!

Verzekeraars berekenen de premies op basis van een rekenrente. De gehanteerde rekenrente bedraagt op dit moment 3%. Door de aanhoudende lage marktrente gaan verzekeraars er toe over om de rekenrente te verlagen naar 2,5%. De premie zal met meer dan 20% tot 35%(!) toenemen.

Meer stijging verwacht!
De introductie van de Solvency wetgeving zorgt voor een verzwaring van de kapitaalseisen van verzekeraars. De prijs hiervan zal op de werkgever worden afgewenteld. In een publicatie van het verbond van verzekeraars (link) is aangegeven dat de verzekeraars een premiestijging verwachten van 20 tot 30% op sommige productsoorten.

Dit in combinatie met de rekenrente zal de doodsteek voor verzekerde middelloonregelingen betekenen. Werkgevers worden genoodzaakt om de pensioenregeling bij verlenging dramatisch te versoberen om de kosten te beheersen.

Alternatief
De middelloonregeling is na de eindloonregeling, in een rap tempo aan het verdwijnen. Steeds meer risico wordt bij de deelnemers neergelegd zoals ook in het pensioenakkoord is overeengekomen. De laatste 10 jaar is de premieregeling enorm in opkomst. Bij een dergelijk systeem is het de werkgever die enkel een premie beschikbaar stelt aan de deelnemers. Het rente- en beleggingsrisico komt dan bij deze deelnemers te liggen. De introducie van de Premiepensioeninstelling (PPI), een nieuw, kostenefficient en transparant pensioenvehikel past hier goed bij. Werkgevers dienen zich hierbij te realiseren dat een wijzigingen van het pensioensysteem, nogal wat voeten in de aarde heeft en tijdig met alle “stakeholders”  moet worden besproken.

Share
This