Steeds vaker worden we geconfronteerd met bedrijven die uit kostenoverwegingen de pensioenregeling willen aanpassen. Een versobering van de pensioenregeling dus.

En er valt wat voor te zeggen. Door de lage rente en het feit dat mensen steeds langer leven, is de prijs van  (een gegarandeerd) pensioen enorm gestegen. In veel gevallen komt deze prijsverhoging bij de werkgever te liggen die vaak terecht aangeeft dat het maximum is bereikt.

De versobering van pensioenregelingen is echter niet iets van de laatste jaren. Reeds lange tijd worden pensioenregelingen zoals bijvoorbeeld van ABP, PGGM of het PMT steeds verder aangepast. De dekkingen zijn slechter geworden en nu worden ook de uitkeringen nog eens gekort.

En het kabinet heeft ook  de AOW leeftijd verhoogd.

In mijn artikel van januari 2012  heb ik reeds voorspeld dat  de AOW leeftijd sneller hoger zou worden. Die voorspelling is uitgekomen. In de  lente- herfstakkoorden is afgesproken dat de AOW leeftijd versneld naar 67 zal gaan en dat bovendien de fiscale mogelijkheden van pensioen verder worden beperkt.

Is de werknemer nu altijd de dupe?

Indien het pensioen wordt opgebouwd via een verplichte deelname aan een bedrijfstak pensioenfonds, worden door de sociale partners afspraken gemaakt over de inhoud van de wijzigingen. Als werknemer heb je hierover niet direct iets te zeggen. Ook een ondernemingsraad staat bij dergelijke pensioenregelingen volledig buitenspel.

Indien de pensioenregeling door de werkgever is ondergebracht bij een verzekeraar is het een ander verhaal. Het pensioen maakt een onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden, oftewel het gehele beloningspakket.

Een werkgever kan besluiten om deze voorwaarden aan te passen. Hiervoor is echter instemming van de OR nodig en in veel gevallen ook de instemming van de individuele deelnemer.

In principe kan een werkgever niet eenzijdig de pensioenregeling versoberen. Op zijn minst dient de werkgever alternatieven aan te dragen of individuele deelnemers te compenseren. Dus: een werkgever kan zich niet verschuilen achter de wetswijzigingen! In een volgens artikel zal ik de uitzonderingen toelichten aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden.

 

 

Share
This