Per 01.01.2013 is de wet VAP van toepassing. Vanaf deze datum wordt de AOW leeftijd stapsgewijs verhoogd. Vanaf 2014 gaat de pensioenrichtleeftijd omhoog. 

Als gevolg van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd, wordend de jaarlijkse opbouwpercentages verlaagd. Bij een middelloonregeling is deze vanaf 2014 maximaal 2,15% (was 2,25%) en bij een eindloonregeling is deze 1,9% (was 2%).

Aangezien de staffels in een premie regeling van een middelloonregeling zijn afgeleid, zijn deze ondertussen ook aangepast. De staffels zijn hier te vinden.

Welke regeling aanpassen?
De regelingen die niet binnen de fiscale kaders vallen, moeten worden aangepast vóór 1 januari 2014. Veel verzekeraars controleren de lopende contracten en verlagen deze automatisch indien er sprake is van bovenmatigheid.

De vraag is natuurlijk of dit zomaar kan. In het contract met de verzekeraar en in het pensioenreglement zal ongetwijfeld zijn opgenomen dat de verzekeraar een dergelijke wijziging kan doorvoeren om het contract binnen de fiscale kaders te laten vallen. Echter, voor de werknemer is het een eenzijdige wijziging, die gevolgen heeft voor de arbeidsbeloning.

De werknemer dient twee jaar langer door te werken, voor hetzelfde pensioen. Indien de deelnemer alsnog op 65 met pensioen wenst te gaan, zal het pensioen lager worden.In principe zal de deelnemer zal dus moeten worden gecompenseerd voor deze achteruitgang. En de deelnemer dient akkoord te gaan met de aanpassing.

Communicatie
Om een dergelijke wijziging goed te laten verlopen is het van belang om de wijzigingen per deelnemer inzichtelijk te maken, zodat ook per deelnemer kan worden gecompenseerd. Ook is uiteraard weer toestemming nodig van de ondernemingsraad.

Méér wijzigingen
De wet VAP is niet de enige aanpassing de komende tijd. Als er in een premieregeling nog gebruikt wordt gemaakt van bruto staffels, moeten deze per 01.01.2015 zijn omgezet in netto staffels. Ook hierbij kunnen deelnemers er op achteruit gaan.

Tot slot is er nog de plannen uit het sociaal akkoord; wellicht worden de opbouwpercentages verder beperkt tot 1,55% bij een eindloonregeling en 1,75% bij een middelloonregeling. En uiteraard moeten de staffels dan ook weer worden aangepast, waardoor bovenstaand verhaal weer opnieuw kan plaatsvinden……

 

 

Share
This