Vanaf 01.01.2015 is het Wetsvoorstel Witteveen 2015 van toepassing. Hierbij worden de opbouwpercentages aangepast en de hiervan afgeleide premiestaffels eveneens. 

Door de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) die per 01.01.2014 in werking is getreden, zijn de opbouwpercentages van eindloon- en middelloonpensioen aangepast naar respectievelijk 1,9 en 2,15%. Tegelijkertijd is de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 65 naar 67 jaar. Het kabinet heeft vervolgens in het kader van het regeerakkoord een verdere verlaging voorgesteld. Doelstelling was om het eindloon- en middelloonpensioen te beperken op 1,55 en 1,75%. Uiteindelijk is dit 1,657 en 1,875% geworden.

Aangezien de staffels in een premieregeling van een middelloonregeling zijn afgeleid, zijn deze ondertussen ook aangepast, De staffels zijn hier te vinden, onder voorbehoud van goedkeuring door de 1e kamer. Bijzonder is dat de franchise iets is aangepast.

Wat te doen als werkgever?
De regelingen die niet binnen de fiscale kaders vallen, moeten worden aangepast vóór 1 januari 2015. Veel verzekeraars controleren de lopende contracten en verlagen deze automatisch indien er sprake is van bovenmatigheid. Probleem in de praktijk is dat de productspecificaties van verzekeraars nogal wat restricties hebben. Dit kan een goede compensatie behoorlijk in de weg staan.

Het grote belang van de verzekeraars is natuurlijk het behoud van de premies. Ik kan me voorstellen dat daarom deze keer wellicht wat meer mogelijkheden worden geboden dan bij de wijziging in 2014.

Als werkgever is het van groot belang om tijdig met deze wijziging aan de slag te gaan. De arbeidsvoorwaarde pensioen wordt immers wederom gewijzigd. Dit vraag weer om instemming van de deelnemers individueel en instemming van een ondernemingsraad. Eind 2013 werd vaak in de laatste maand noodgedwongen het (standaard) verzekeringsvoorstel gevolgd van de verzekeraar, waardoor ongewenste risico’s zijn ontstaan.

Ook nu weer: communicatie!
Om een dergelijke wijziging goed te laten verlopen is het van belang om de wijzigingen per deelnemer inzichtelijk te maken en hierover met de deelnemers en ondernemingsraad te overleggen.

Dienstverlening Adviescentrum Pensioenen
Uiteraard kun u een beroep doen op de uitgebreide expertise van Adviescentrum Pensioenen om dit (communicatie)traject op een efficiënte en (juridisch) correcte wijze te laten verlopen. Adviescentrum Pensioenen heeft veel ervaring met dergelijke trajecten bij middelgrote en grote ondernemingen tot meer dan 3.000 medewerkers.

Neem contact met ons op voor meer informatie en een referentielijst, of download hier meer informatie over de OR en pensioen.

 

 

 

 

 

Share
This