Ondernemingsraad en pensioen
Vraag hier het stappenplan voor de ondernemingsraad aan!
Boek

Instemming

Iedere onderneming met tenminste 50 werknemers, dient een ondernemingsraad te hebben. Indien een ondernemer de pensioenregeling wenst aan te passen, is instemming (conform artikel 27 van de WOR) van de ondernemingsraad (OR) vereist.

De ondernemer heeft  behalve de toestemming van de OR, ook de toestemming van de individuele deelnemers nodig. Het is mogelijk dat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat beslissingen van de OR bindend zijn.

In dat geval is toestemming van de individuele deelnemers niet noodzakelijk. Echter, uit jurisprudentie komt naar voren dat de informatieverstrekking dan wel juist en volledig dient te zijn!

Wanneer instemming?

Bij zowel het aanpassen van het pensioenreglement, de pensioenovereenkomst of de uitvoeringsovereenkomst, is instemming van de OR noodzakelijk.

De instemmingsprocedure is vormgegeven in de Wet op de ondernemingsraden.

Stel de OR en de  werkgever zijn het niet met elkaar eens?

In dat geval kunnen beide partijen de kantonrechter om een beslissing vragen. Hierbij zal de rechter altijd kijken of de ondernemer correcte informatie heeft verstrekt en of er goed gekeken is naar alternatieven.

Waar moet u zoal op letten?

  • Is de instemmingsaanvraag correct?
  • Heeft de werkgever de correcte informatie verstrekt?
  • Waar komen de risico’s te liggen?
  • Blijven de dekkingen voor pensioendatum gelijk?
  • Zijn de juiste rekenmethoden gebruikt?

Vergeet niet dat de ondernemer een groot belang heeft bij het correct verlopen van de instemmingsprocedure.

Geef bij de bestuurder aan dat een wijziging die niet correct is uitgevoerd, een groot risico voor de onderneming kan zijn!